Veum Ballklubb

Konsept

VEUM BK. MED SAMHOLD OG GLEDE I FOKUS

Veum Ballklubb er en fotballklubb som sogner til Ambjørnrød lokalsamfunn og omegn. Vi har spillere fra hele Fredrikstad området, og etter etableringen høsten 2021, har interessen for klubben bare vokst. Til sesongstart i 2023 stiller vi med 1 juniorlag og 1 seniorlag. Vårt konsept er å tilby aktivitet til alle i et bærekraftig perspektiv. Dette betyr at alle er velkomne, og vi prøver å holde kostnadene for medlemmene så lave som mulig (per nå må medlemmene kun betale 350 kr i medlemskontingent). 

Bærekraftsmålene vi satser ekstra hardt på i perioden 2022 – 2025 er: 1- Utrydde fattigdom; 3 – God helse og livskvalitet; 10- Mindre ulikhet; 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Veum Ballklubb drives 100% frivillig, vi har god takhøyde og tar inn alle som vil spille fotball, uansett om du har spilt hele livet eller aldri har rørt en fotball hele ditt liv. Vi har grunnlagt denne klubben på bakgrunn av at idrett blir dyrere og mer satsing orientert. Etter signalene vi har mottatt etter vår oppstart, er det tydelig at dette er noe folk er opptatt av, og vi har blitt godt mottatt.

 I Veum Ballklubb står vi for verdiene fellesskap, glede og inkludering. For oss betyr disse verdiene at alle er velkomne uansett hvem de er. Vi setter tilhørighet og klubbmiljø i sentrum, og vil jobbe hardt for å spre dette ut til alle som ønsker å delta i vår klubb. Vi skal selvfølgelig jakte resultater, men dette skal ikke gå på bekostning av gleden og samholdet, og vi måler ikke bare suksess ut i fra poeng, men også trivselsnivå i klubben. Idrettsglede både på og utenfor banen er essensielt og er man en del av Veum BK har man alltid en man kan kontakte om det skulle være noe, vi er her for hverandre og samholdet er sterkt i klubben. Dette medfører at vi kontinuerlig jobber med klubbmiljøet.

Vår visjon er: “Samhold og glede for Ambjørnrød”. Det betyr at vi ikke bare setter klubben i fokus i vårt arbeid, men hele lokalsamfunnet, vi vil jobbe med å tilrettelegge lavterskeltilbud for alle som ønsker det. Vi tilbyr dermed ikke bare fotball som aktivitet, men om vinteren har man mulighet til å delta på futsal aktivitet og andre lavterskeltilbud inne.

FELLESSKAP, GLEDE OG INKLUDERING