Veum Ballklubb

Bærekraftfokus

1 - Utrydde fattigdom

Utrydde fattigdom, at vi skal tilby et så billig tilbud som overhodet mulig for våre medlemmer. Det er stadig flere barn og unge som faller ut av idretten av ulike grunner, og en av disse grunnene er at idretten har blitt for dyr. Derfor er vi stolte av å kunne levere et tilbud med lave kostnader for det enkelte medlem.

3 - God helse og livskvalitet

God helse og livskvalitet, handler for Veum Ballklubb å få flest mulig i aktivitet, om dette er gjennom vår fotballaktivitet eller et av våre andre lavterskeltilbud. Både gjennom lave kostnader og at du ikke trenger å ha noen tidligere idrettserfaring, har vi allerede flere medlemmer som har kommet seg i aktivitet. Dette er noe vi er ekstra stolt av.

10 - Mindre ulikhet

Mindre ulikhet som er bærekraftsmål 10, gjenspeiler seg også i våre verdier. I Veum Bk er alle velkomne uansett. Vi tar deg imot med åpne armer og inkluderer deg i vårt fellesskap uansett bakgrunn og bagasje du måtte bære med deg. Vi jobber også med å få inn et jentelag til sesongen 2023, noe som tvinger oss til å ha kjønnsbalanse i styret. Dette kommer vi til å jobbe for i perioden frem mot 2025.

11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn. I dette ligger vår ambisjon om å ta større del av lokalsamfunnet. Vi har som mål å få til et samarbeid med områdets barnehager og skole. Slik at vi på sikt kan bygge bærekraftig anlegg, drive med aktiviteter under og etter skoletid. Til slutt har vi som mål, sommeren 2023, å arrangere gratis sommeraktiviteter for barn og unge i lokalsamfunnet.