Veum Ballklubb

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Til medlemmene i Veum Ballklubb

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I VEUM BALLKLUBB

Tid: Mandag 26. juni kl. 20.00

Sted: Teams

Alle medlemmer har møterett på ekstraordinært årsmøte. Medlemmer som fyller 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på det ekstraordinære årsmøtet. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene på vår klubbnettside: www.veumbk.no

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet,

forslagsrett mv., se Veum BKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan vi kontaktes på Andreas@Veumbk.no eller Filip@veumbk.no

Med vennlig hilsen

Styret i Veum Ballklubb

Del med dine venner

Se andre innlegg

Bli kjent med

«Bli kjent med» Jonas Brede Tronvold

I år ønsker vi at dere skal bli bedre kjent med alle i Veum Ballklubb, både de rundt, men spesielt spillerne. Dermed har vi lansert «Bli kjent med», ingen original idé, men en fin måte for å bli bedre kjent med oss.